Aby zainstalować eSpeak w Lubuntu, można użyć menedżera pakietów APT. Oto kroki, które należy podjąć:

  1. Otwórz terminal Lubuntu, korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+T.
  2. Zaktualizuj listę pakietów, wpisując następującą komendę i naciskając Enter:
   sudo apt update
  1. Zainstaluj pakiet eSpeak, wpisując następującą komendę i naciskając Enter:
   sudo apt install espeak
  1. Potwierdź instalację, wciskając „Y” i naciskając Enter.

Po wykonaniu tych kroków eSpeak zostanie zainstalowany na Twoim systemie Lubuntu. Możesz go teraz używać do syntezowania mowy z tekstu przy użyciu odpowiednich poleceń w terminalu lub zintegrować go z innymi aplikacjami w celu generowania mowy syntezowanej.

Aby uruchomić eSpeak w Lubuntu i odczytać tekst, można użyć terminala. Oto kroki, które należy podjąć:

  1. Otwórz terminal Lubuntu, korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+T.
  2. Wpisz poniższą komendę, aby odczytać podany tekst:
   espeak "Twój tekst tutaj"

Zamień „Twój tekst tutaj” na tekst, który chcesz odczytać.

  1. Naciśnij Enter, aby wywołać polecenie. eSpeak odczyta podany tekst za pomocą dostępnej konfiguracji głosu.

Alternatywnie, można też użyć eSpeak w skryptach lub programach, aby odczytywać tekst automatycznie. W tym przypadku należy zastosować odpowiednie wywołanie eSpeak w kodzie programu lub skryptu.

Pamiętaj, że eSpeak może wymagać dostosowania konfiguracji głosu i ustawień, takich jak prędkość mowy czy wysokość tonu. Można to zrobić za pomocą opcji w poleceniu eSpeak lub poprzez plik konfiguracyjny. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji eSpeak.

Kategorie: Linux

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *